Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2014

7897 ebf2
Reposted fromretaliate retaliate viakurdebele kurdebele

August 28 2013

4401 3e64
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viamahoniova mahoniova
4267 41c0
Reposted fromlenka024 lenka024 viamahoniova mahoniova
Męski facet [...] powinien potrafić zaopiekować się swoją kobietą i sprawić, by ona - niezależnie od okoliczności, od tego czy pada deszcz, czy są zapłacone rachunki, czy ostatnio przytyła - czuła się piękna, dowartościowana, zaopiekowana. Kobieta musi się czuć piękna, a powinna się taką widzieć w oczach swojego mężczyzny.
— Jan Mela
Chodzi właśnie o to, żeby mieć jakiś pomysł na spędzenie życia; na te najbliższe przeklęte pięć minut. Nie o inteligencję, nie o wyobraźnię, ale o pomysł. To nie moja wina, że świat skapitulował przed tandetą.
— Hłasko, 'Brudne czyny'
Nie pójdziesz do przodu, patrząc w tył
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski
Bo ludzie nie mogą w nocy spać, kiedy się boją.
— Małpa
Reposted fromhardbitch hardbitch
Ucieczka od emocji nigdy się nie udaje. Trzeba się z nimi zmierzyć, poradzić sobie z nimi. I z ludźmi, których dotyczą.
7578 a46d
codziennie to samo ;)
Osoba, która nie ma serca to zazwyczaj ta sama osoba, która kiedyś miała go za dużo.

August 21 2013

Kocham Cię.
Ani mi powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.
— K. Przerwa Tetmajer
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaawaken awaken

June 20 2013

myślę, że nie można całkowicie zapomnieć. człowiek świadomie nie powraca do przykrych chwil , by okłamywać samego siebie, że nie pamięta. kiedyś jednak gdy przychodzi moment, w którym musi pocieszyć bliźniego mówi: nie płacz, zapomnisz tak jak ja zapomniałam o.. w ten sposób udowadnia, że nadal pamięta.
Reposted fromxoxou xoxou viadobby dobby
Nie przejmuj się, jeżeli masz problemy z matematyką. Zapewniam cię, że ja mam jeszcze większe.
— A. Einstein
Honestly, I think it is possible to be addicted to being sad. You may not like being sad, but sometimes sadness consumes your thoughts and your life, no matter how good something is, you always manage to find a negative and make yourself sad. You search for a negative thing until it brings you down. It is very possible to be addicted to sadness.
— znalezione w sieci
Reposted frommicarose micarose viadobby dobby
I’m not sure which is worse: intense feeling, or the absence of it.
— Margaret Atwood
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadobby dobby
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadobby dobby
  • me: mom i got all A's
  • mom:
  • me: mom i cleaned the whole house
  • mom:
  • me: mom i don't do drugs and i'm not pregnant
  • mom:
  • mom: is this your cup on the table?
  • me: yes
  • mom: you never do anything right i do for you all day long and you do nothing for me but stress me out you are so out of control you are grounded if you think you had no life before you just wait i can't believe you treat your own mother this way get out of my sight
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl